Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa według ustawy o efektywności energetycznej


W Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r (będącej konsekwencją Dyrektywy 2012/27/UE) widnieje zapis o obowiązkowych Audytach Energetycznych dla dużych przedsiębiorstw, przeprowadzanych co 4 lata. Z obowiązku tego zwolnieni będą przedsiębiorstwa posiadające:

• system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
• system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),

- jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Według Ustawy o efektywności energetycznej pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

PolandEnglish