Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa według ustawy o efektywności energetycznej


W Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r (będącej konsekwencją Dyrektywy 2012/27/UE) widnieje zapis o obowiązkowych Audytach Energetycznych dla dużych przedsiębiorstw, przeprowadzanych co 4 lata.

Według Ustawy o efektywności energetycznej Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc
2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Korzyści ze współpracy z nami:

• Audyty wykonywane przez nas są opracowaniami najwyższej jakości w swojej dziedzinie, reprezentującymi wysoki poziom inżynierski i merytoryczny, co jest niezwykle istotne w przypadku ewentualnych kontroli ze strony URE.
• Wydatki na audyt należy traktować jak inwestycję, która może zwrócić się stosunkowo szybko. Nasze opracowania niejednokrotnie realnie wpłynęły na poprawę efektywności w przedsiębiorstwach, a co za tym poszło na obniżenie kosztów zakupu mediów energetycznych.
• Wnioski i rekomendacje, które przedstawiamy w audytach są najczęściej zarówno bezinwestycyjne, jak i niskonakładowe (np. zmiany taryf czy regulacja urządzeń), jak również rozwiązaniami wymagającymi nakładów finansowych. Przedsiębiorstwo, które pomimo, że nie planuje inwestycji w najbliższym czasie może wykonać zalecenia bez angażowania znaczących środków, konsekwentnie poprawiając efektywność energetyczną.
• Audyt można wykorzystać przy przygotowaniu przyszłych modernizacji systemów Przedsiębiorstwa z równoczesną poprawą efektywności energetycznej.
• Nasze audyty są spójne z koncepcją Społecznej odpowiedzialności biznesu, prawidłowo wykonany audyt przyczynia się do poprawy wizerunku Przedsiębiorstwa.
• Dzięki naszym audytom zazwyczaj poprawia się świadomość załogi utrzymania ruchu oraz kadr menedżerskich w obszarze efektywności energetycznej i ochrony środowiska, co często przekłada się na oszczędności finansowe, dzięki zrównoważonej gospodarce energetycznej.
• Wyniki audytu mogą być ściśle związane z mechanizmem wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w zakresie planowanych przedsięwzięć i mogą pomóc w uzyskaniu wsparcia finansowego inwestycji w ramach np tzw. Białych Certyfikatów, gdzie w ramach jednej umowy możemy wykonać Audyt Efektywności Energetycznej

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na każde pytanie i wycenimy audyt wg zakresu.

PolandEnglish