Audyt energetyczny według zaleceń korporacyjnych


Wykonujemy Audyty Energetyczne według indywidualnych wytycznych Klienta zamierzającego sprawdzić stan infrastruktury zużywającej energię lub/i doskonalić procesy energetyczne w swoich zakładach. Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w Audycie powodują redukcję energochłonności procesów, kosztów zakupu mediów oraz często powodują zwiększenie wolumenu produkcji zakładu przy niezmienionym zapotrzebowaniu na energię. Poza tym nasze Audyty dają informacje potrzebne także do oceny parametrów środowiskowych (ekologicznych) wybranych instalacji. Nasze opracowania mogą być wykorzystywane do analizy rozwiązań proekologicznych, poprzez inwestowanie w OZE oraz rozwiązania niekonwencjonalne poprawiające wizerunek przedsiębiorstwa, mogą być dodatkowym narzędziem uzupełniającym politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zazwyczaj audyty wykazują nie tylko możliwości oszczędności konsumpcji energii ale też redukcję kosztów poprzez zmianę taryf lub też dostawców nośników energii, tak więc realizacja naszych propozycji nie zawsze wymaga nakładów inwestycyjnych.

Zakres audytu: ustalany według wytycznych przedsiębiorstwa oraz charakteru audytu.

PolandEnglish