Audyty w celu pozyskania kredytów lub dotacji


Podmiot ubiegający się o pozyskanie kredytu lub dotacji z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/WFOŚiGW) albo od banku udzielającego kredytu, w przypadku modernizacji mających na celu ograniczenie zużycia energii, zobowiązany jest wykazać przyszłe oszczędności energii w odniesieniu do jednostki produktu użytecznego przedsiębiorstwa.

W takim przypadku służymy niezależną i fachową analizą odpowiednich obiektów, czy procesów technologicznych w przedsiębiorstwie Klienta.

Zakres audytu: zakres audytu najczęściej szczegółowo jest określony przez instytucję udzielającą finansowania

PolandEnglish