Pozostałe usługi


Oferujemy również:

• Badania termowizyjne w przemyśle i na statkach w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji chłodniczych i ciepłowniczych, linii technologicznych, maszyn wirowych i izolacji termicznych.
• Usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej.
• Okresowe sprawozdania efektywności energetycznej zakładów. W powstałych zestawieniach można porównać jednostkowe zużycie energii w różnych obiektach, wyznaczając tym samym obiekty wymagające podjęcia działań w celu poprawy efektywności energetycznej.
• Wydawanie niezależnych opinii w sprawie opłacalności modernizacji związanych z efektywnością energetyczną. Często dostawcy nowych technologii oferują swoje produkty wraz z szacunkowymi wyliczeniami rentowności modernizacji, my weryfikujemy obliczenia i przedstawiamy własne wnioski.
• Pozostałe audyty związane z efektywnością energetyczną.

PolandEnglish