CO TO JEST AEE?


Według Ustawy o efektywności energetycznej Audyt Efektywności Energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

W PARU SŁOWACH O AUDYTACH

Bez względu na branżę w każdym przedsiębiorstwie można zoptymalizować zużycie Energii w każdej postaci. Dzięki poprawie Efektywności Energetycznej następuje redukcja zapotrzebowania na Energię, prowadząca do oszczędności. Inną drogą poprawy Efektywności Energetycznej jest zwiększenie wydajności zakładu przy zmniejszeniu zużycia energii na jednostkę produktu, nawet gdy globalnie zużycie mogło wzrosnąć.

Zwiększenie Efektywności Energetycznej prowadzi często do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. Audyt można przeprowadzić w celu podjęcia decyzji w sprawie inwestycji lub też już po inwestycji w celu weryfikacji efektu.

Najczęściej Audyty zlecają przedsiębiorstwa produkcyjne i inne o relatywnie dużym zużyciu energii, poza tym firmy stosujące zrównoważoną politykę energetyczną i środowiskową, czy też inwestorzy będący zarządcami budynków i instytucje publiczne.
Audyt Efektywności Energetycznej realizowany jest w kilku etapach, dzięki którym otrzymamy szczegółowe informacje o stanie energetycznym audytowanego obiektu, tj.:

• Inwentaryzacja energetyczna wraz z analizą przydatności istniejącego systemu pozyskiwania danych do zarządu energią na terenie obiektu.
• Badania termograficzne izolacji termicznych rurociągów, wymienników ciepła oraz chłodni, przegród budowlanych.
• Rozpoznanie możliwości oraz odczytania danych historycznych ze sterowników urządzeń.
• Analiza faktur i statystyk zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła sieciowego pod kątem obecnych oraz dostaw alternatywnych.

Do odbiorcy dostarczamy końcowy audyt efektywności energetycznej z wykonaną analizą zidentyfikowanych strat oraz miejsc występowania energii odpadowej z propozycjami rozwiązań technicznych mających poprawić efektywność energetyczną wykorzystania i wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.
W zależności od rodzaju opracowania i zakresu Audyt zawiera listę działań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zazwyczaj z podaniem obliczonego czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych. Proponowane przykładowe działania mogą obejmować:

• czynności beznakładowe, np.: poprzez zmianę sposobu użytkowania urządzeń, zmianę dostawców energii itp.
• inwestycje niskonakładowe, np.: zastosowanie izolacji cieplnej rurociągów i armatury, instalacja systemów pomiarowych umożliwiających zarządzanie wydajnością, efektywnością i jakością produktu w przedsiębiorstwie.
• większe inwestycje, np.: wymianę maszyn roboczych na wydajniejsze, termomodernizacje, przebudowa systemów, inwestycje w nowe technologie.

Zakres możliwych działań zależy od specyfiki analizowanego przedsiębiorstwa, dlatego do naszych zadań każdorazowo podchodzimy indywidualnie.

Audyt w przedsiębiorstwie w rzeczywistości jest zarazem narzędziem do poprawy świadomości pracowników, oszczędzania energii, ochrony środowiska naturalnego, wdrażania innowacyjności, poprawy wizerunku firmy oraz długotrwałej redukcji kosztów. Dodatkowo może dostarczyć cenne informacje z punktu widzenia utrzymania ruchu. Wszystkie powyższe prowadzą w znacznym stopniu do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej istnieje możliwość częściowej rekompensaty kosztów poprawy efektywności energetycznej, odbywa się to dzięki mechanizmowi powstawania certyfikatów pochodzenia energii, a szczególnie Białych certyfikatów będących świadectwami efektywności energetycznej.

Dodatkowymi korzyściami są niewątpliwie programy pomocowe Unii Europejskiej i kredyty preferencyjne skierowane do przedsiębiorstw dążących do poprawy efektywności energetycznej.
PolandEnglish