ZAKRES OFERTY


Zakres naszej działalności sięga od jednorazowych usług doradczych, poprzez Audyty efektywności energetycznej i Audyty energetyczne przedsiębiorstw, systemy monitoringu zużycia mediów, wdrażanie Systemów Zarządzania Energią, które mają za zadanie przygotować obiekt oraz wdrożyć długoterminowe mechanizmy podtrzymujące trend poprawy efektywności energetycznej, jak również inne usługi związane z Efektywnością Energetyczną.

Oferujemy wykonanie audytów i konsultacji służących:
• ciągłemu doskonaleniu procesów przemysłowych i redukcji kosztów zakupu nośników energii,
• sprawozdawczości wskaźników efektywności energetycznej,
• pozyskiwaniu kredytów lub dotacji na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
• pozyskiwaniu Białych Certyfikatów,
• przedłożeniu protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji wg ustawy charakterystyce energetycznej budynków
• wypełnianiu postanowień obowiązującego prawa w zakresie efektywności energetycznej
• innym celom, gdzie są potrzebne obliczenia i analizy systemów energetycznych.

PolandEnglish