Audyt efektywności energetycznej w celu uzyskania białych certyfikatów


Inwestor, który planuje przeprowadzenie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej lub jest w trakcie i nie zakończył postępowania przed dniem wejścia w życie Ustawy (01.10.2016 r.), których efektem mierzalnym jest oszczędności energii, może ubiegać się o tzw. Białe Certyfikaty. Zgodnie z przepisami przejściowymi również przedsięwzięcia które zostały zakończone przed dniem wejścia w życie Ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 01.01.2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej może złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy. Białe Certyfikaty są dodatkowym zyskiem inwestora, które w zamyśle mają skłaniać do takich przedsięwzięć.

Warunkiem koniecznym do uzyskania Białych Certyfikatów jest między innymi wykonanie audytu według Ustawy o efektywności energetycznej.

Zakres audytu: ustalany według zgłoszonych przez inwestora przedsięwzięć spełniających wymagania Ustawy o efektywności energetycznej.

PolandEnglish